Webstránka smejemsa.sk je na predaj aj s obsahom. Cena 600€. V prípade záujmu kontaktujte andrej.lahucky@algorent.sk.

Podmienky používania webovej stránky www.smejemsa.sk

Vstup na túto webovú stránku a jej používanie sa riadi týmito Podmienkami používania webovej stránky www.smejemsa.sk (ďalej len „Podmienky používania“).  Tieto Podmienky používania môžu byť dopĺňané, upravované alebo nahrádzané inými podmienkami.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za pridaný obsah na webovej stránke www.smejemsa.sk. Webová stránka www.smejemsa.sk slúži autorom na zverejňovanie príspevkov, ku ktorým majú autorské práva.

Všeobecné vymedzenie pojmov:

 1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.smejemsa.sk je prevádzkovateľ a tvorca tejto webovej stránky (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Používateľom sa rozumie každý návštevník webovej stránky www.smejemsa.sk (ďalej len „Používateľ“).
 3. Autorom sa rozumie každý registrovaný i neregistrovaný používateľ webovej stránky www.smejemsa.sk, ktorý pridal akýkoľvek príspevok na túto webovú stránku (ďalej len „Autor“).
 4. Príspevkom sa rozumie každý jeden publikovaný text, obrázok, video či hra (ďalej len „Príspevok“).
 5. Obsah webovej stránky www.smejemsa.sk tvoria všetky publikované príspevky (ďalej len „Obsah“).

Povinnosti používateľa:

Používateľ súhlasí, že na webových stránkach www.smejemsa.sk sa bude správať korektne voči ostatným používateľom, pričom nesmie

 1. využívať komentáre na akékoľvek poškodzovanie webovej stránky či reklamnú propagáciu iných subjektov
 2. pridávať komentáre,  ktoré by mohli podnecovať nenávisť alebo akýkoľvek druh diskriminácie,
 3. používať vulgarizmy či iné slovné spojenia, ktoré nie sú v súlade so spoločenským kódexom,
 4. propagovať užívanie alkoholu, drog a iných omamných látok,
 5. propagovať vojnu a iné násilné konanie,
 6. akýmkoľvek iným spôsobom znepríjemňovať návštevu ostatným Používateľom.

Povinnosti autora:

Autor nesmie:

 1. pridávať príspevky,  ktoré by mohli podnecovať nenávisť alebo akýkoľvek druh diskriminácie,
 2. používať vulgarizmy či iné slovné spojenia, ktoré nie sú v súlade so spoločenským kódexom,
 3. propagovať užívanie alkoholu, drog a iných omamných látok,
 4. propagovať vojnu a iné násilné konanie,
 5. robiť reklamu otvorene alebo skrytou formou výrobkom alebo službám, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe. V prípade nedovoleného poskytovania akejkoľvek reklamy alebo reklamného príspevku si prevádzkovateľ môže účtovať poplatok za zverejnenie,
 6. robiť propagáciu a uskutočňovať akúkoľvek konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Autor nesie plnú zodpovednosť za všetky svoje pridané príspevky. V prípade, ak poruší autorské práva alebo podmienky používania, preberá na seba všetku zodpovednosť a prípadné sankcie.

Nie je dovolené pridávať na webovú stránku www.smejemsa.sk príspevky, na ktoré nevlastníte autorské práva a ani nemáte súhlas na ich publikovanie.

Pridaním príspevku na webovú stránku www.smejemsa.sk dáva Autor súhlas prevádzkovateľovi so zverejnením.

Dodržiavanie podmienok používania:

Vstupom na webovú stránku Používateľ akceptuje tieto Podmienky používania, v opačnom prípade je nutný webovú stránku okamžite opustiť.

Vstupom na stránku a pridaním príspevku Autori vyjadrujú svoj záväzok dodržiavať tieto Podmienky používania. V prípade porušenia týchto pravidiel má prevádzkovateľ právo príspevok porušujúci Podmienky používania odstrániť. V prípade vážneho porušenia Podmienok používania zablokovať užívateľské konto autora.

Akékoľvek porušenie týchto podmienok nám môžete nahlasovať na admin@smejemsa.sk.