Od rána

Víťazi pijú od šťastia, porazení od žiaľu a Slováci od rána.

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam