Čo chce láska

Láska nechce vlastniť, ani byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.

Autor: Chalíl Džibrán

GD Star Rating
loading...

Pridaj komentár

Toto by sa ti mohlo páčiť, no keď nie aspoň nevieš kde bývam