Kategória: O živote

Pokiaľ človek nie je zberačom mušlí, lovcom kožušinovej zveri alebo zlatokopom, je v dnešnej dobe prakticky nemožné, aby sa sám, bez pomoci, stal úspešným.

Úspech bez pomoci

Závisť je smútok nad cudzím šťastím a počet ľudí, ktorí nám závidí, je tiež mierkou nášho úspechu.

Závisť

Ten, kto sa chce uplatniť v živote, musí vždy konať tak, akoby mal dlho žiť, a správať sa tak, akoby mal čoskoro zomrieť.

uplatnenie v živote

Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa darovať bez váhania, strácať bez žiaľu, získavať bez skupánstva. Autor: George Sandová

Chráňte

Je jednoduchšie vybrať, ľahké riešenie, otázka je, či bude aj správne. Autor: Anonym

Riešenie

Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý. Autor: Lucius Annaeus Seneca

Chudobný a bohatý